KA KLIMATSKI OTPORNIJEM PARAĆINU

EUzaTebe_text (1)

O PROJEKTU

Projekat „Ka klimatski otpornijem Paraćinu“, ima za cilj da povećanim nivoom dostupnih informacija senzibiliše javne vlasti, građane i OCD o važnosti zaštite životne sredine i obavezama koje proistiću iz pregovaračkog poglavlja 27 u oblasti klimatskih promena, sa naglaskom na smanjenje ranjivosti na bujičnu eroziju u opštini Paraćin.
Takođe projekat će uticati na osnaživanje partnerstva u cilju jačanja kapaciteta opštinske uprave na unapređenju javnih politika i praksi u oblasti smanjenja ranjivosti na negativne posledice klimatskih promena – bujične erozije u opštini Paraćin.

Ciljnu grupu projekta činiće predstavnici ugroženih mesnih zajednica, zaposleni u opštinskoj upravi
i JP, učenici i nastavnici Tehnološke škole Paraćin, lokalne OCD, JVP „Srbijavode“, JP „Srbijašume“, Savetodavna poljoprivredna služba.
Krajnji korisnici projekta biće stanovnici ugroženih mesnih zajednica, koje se nalaze u slivu reke Crnice i pored bujičnih vodotokova u podnožju planine Juhor.

Kako bi senzibilisao zajednicu za temu adaptacija na klimatske promene – bujične erozije, UNEKOOP će realizovati anketu, promotivnu kampanju, izraditi promo film i organizovati okrugle stolove.
U cilju osnaživanja zajednice za povećanje otpornosti na bujične erozije, izvršiće se Analiza lokalnih javnih politika, realizovaće se demonstracione radionice, štampaće se publikacija sa primerima dobre međunarodne prakse, uspostaviće se web platforma i aktivirati Android aplikacija za identifikaciju erozivnih područja od strane građana, izradiće se Mapa puta. Takođe, planirano je i potpisivanje Memoranduma o razumevanju sa opštinom Paraćin.

Navedene aktivnosti treba do omoguće ostvarivanje rezultata, koji će se ogledati u povećanom nivou znanja o pregovaračkom poglavlju 27, Unapređenoj i sistematizovanoj bazi znanja i inventara mera u oblasti adaptacija na bujične erozije i formalizovanom partnerstvu u cilju unapređenja kapaciteta za smanjenje ranjivosti na bujične erozije.
Projekat „Ka klimatski otpornijem Paraćinu“, udruženja UNECOOP,
Projekat će se realizovati u periodu 1.7. 2021 - 31.1.2022.god. u partnerstvu sa udruženjem EKOS.

BOS_lat_png
znak unekoop

Ovaj projekat finansira Evropska Unija

eu
EUzaTebe_text (1)

Ova prezentacija je nastala u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, koji se
sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Stavovi i mišljenja autora
izneti u ovoj prezentaciji ne predstavljaju zvanične stavove Evropske unije, Fondacije Fridrih Ebert ni
Beogradske otvorene škole, i za njih je isključivo odgovoran autor”.

MIS cir color
Pojedinacan EEG - PNG transparentna pozadina
60bc6a93d6024a3499e0fad431d77d8d-0001
ekos logo