DEMONSTRACIONA RADIONICA IZRADE “PLETERE“

U saradnji sa volonterima lokalnog udruženja PETRUS Zabrega -a, 29.10.2021.godine realizovana je demonstraciona radionica izrade “pletere”, od drvenih kočeva i pruća, materijala koji su dostupni u neposrednom okruženju.

Pletere su postavljene u gornjem toku reke Crnice, nedaleko od srednjevekovnog grada Petrusa.

Na ovaj način demonstrirana je mogućnost biotehničke zaštite od bujične erozije u skladu sa principima održivog razvoja bez korišćernja konvencionalnih građevinskih materijala koje imaju izuzetno  povoljan karbonski otisak.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *